Контакти

Можете да оставите съобщение, като използвате формата за контакти по-долу:

Адрес:

Химконсулт EООД
Интерпред – СТЦ София,
бул. Драган Цанков 36,
бл. Б, ет. 3, офис 322,
1040 гр. София

телефон: +359 2 426 00 55
e-mail: office@chemconsultbg.com