Дружеството ХИМКОНСУЛТ EООД e създадено през 2007 г. като специализиран консултант в областта на химичните вещества и смеси и безопасността на храните.

Основната цел на Дружеството е да подпомага фирмите от химическия бранш и хранително-вкусовата промишленост в техните усилия да отговорят адекватно на непрекъснато променящата се и поставяща все по-високи изисквания по отношение на безопасността нормативна база.

Качеството на услугите, които предлагаме e добре познатo и широко признатo като резултат от упорита работа в намирането на подходящи решения за нашите клиенти и гарантиране на тяхната удовлетвореност.