Дейности

Дейността на дружеството се състои в консултации и обучение във връзка с прилагането на действащата нормативна база за: Пестициди, Торове, Биоциди, Химикали, Хранителни добавки, Храни и добавки в храни, Детергенти, Медицински изделия.