За Химконсулт

ХИМКОНСУЛТ EООД разполага с високо квалифицирани експерти в сферата на токсикологията, химията, безопасността на храните, екотоксикологията, трудовата медицина, микробиологията и агрономията.

Консултантите на Дружеството са професионалисти с богат опит в практическото приложение на нормативната база.

Нашият водещ принцип е да се вслушваме в специфичните нужди на всеки клиент и да намерим най-добрия начин за реализация на проектите и постигане на целите на нашите партньори, осигурявайки икономия на време и разходи.

Услугите, предоставяни от нашите консултанти са фокусирани към подкрепа на клиентите чрез добра координация с властите, ефективна комуникация, чести срещи, спазване на крайните срокове и удовлетворение от добре свършената работа.