Хранителни добавки

Консултации за хранителни добавки

Хранителни добавки, произведени в България и/или от внос:

 • Експертна оценка на състава на продуктите (форми на витамини и минерали, растения и части от тях, други хранителни вещества или субстанции с хранителен или физиологичен ефект).
 • Оценка на дозите, препоръчвани за дневен прием (максимално допустими количества за дневен прием).
 • Оценка на предназначението (здравните претенции).
 • Задължителни предупреждения при етикетиране.
 • Консултации по представен етикет.
 • Разработване на етикет.
 • Консултации по нотифициране (уведомяване) на органите за контрол преди пускане на пазара .

При производство в България на хранителни добавки:

 • Комплексна експертна оценка на технологични документации за производство на хранителни добавки.
 • Разработване на технологични документации за производство на хранителни добавки.
 • Консултации относно необходими документи при износ на хранителни добавки, произведени в България (здравен сертификат, анализни сертификати, етикети)

При внос на хранителни добавки:

 • Комплексна експертна оценка на документите за хранителни добавки, доказващи безопасността и безвредността им и съответствие с българското и европейското законодателство.
 • Оценка на Сертификати от страната/фирмата-производител.