Храни и добавки в храни

Консултации за храни:

 • Експертна оценка за съответствие на производството и продажбата на храни и хранителни добавки с нормативната база.

Консултации за храни, храни със специално предназначение:

 • Комплексна експертна оценка на технологични документации за производство.
 • Разработване на технологични документации за производство.
 • Експертна оценка на състава на продуктите .
 • Оценка и/или разработване на Хранителна информация (Енергия, белтъци, мазнини, въглехидрати, сол (натрий) витамини, минерали и др.).
 • Хранителни претенции (храна с ниско съдържание на нутриент, с високо съдържание и др.).
 • Здравни претенции.
 • Консултации по представен етикет.
 • Разработване на етикет.
 • Консултации за необходими документи (здравен сертификат, етикет и др.) при внос/износ на храни.
 • Изготвяне на информационни листове за безопасност и етикети съгласно нормативните изисквания.