Торове

ХИМКОНСУЛТ EООД предоставя сътрудничество при оформяне и подаване на заявление и досие към компетентните власти на национално ниво за регистрация на:

  • Торове;
  • Подобрители на почвата;
  • Биологично активни вещества;
  • Хранителни субстрати.